Boken som bokstavligen inte är från denna världen. Ladda ner och läs den själv!

Den Raeliska Rörelsen

 FAQ #1

Får Rael någon lön från Raeliska Rörelsen?
Nej, den Raeliska Rörelsen är en ideell förening och betalar inte ut lön till några medlemmar, varken till Rael, eller till någon annan. Alla Rörelsens medlemmar arbetar ideellt och använder en del av sin fritid för sitt engagemang för Rörelsen.

För att vi skall försäkra oss om att Rael inte får någon lön från Raeliska Rörelsen, finns det en separat organisation som heter Raelian Foundation som stödjer Rael ekonomiskt. Det är frivilligt donera till den organisationen.
  

 Category: Den Raeliska rörelsen

 • Får Rael någon lön från Raeliska Rörelsen?
  Nej, den Raeliska Rörelsen är en ideell förening och betalar inte ut lön till några medlemmar, varken till Rael, eller till någon annan. Alla Rörelsens medlemmar arbetar ideellt och använder en del av sin fritid för sitt engagemang för Rörelsen.

  För att vi skall försäkra oss om att Rael inte får någon lön från Raeliska Rörelsen, finns det en separat organisation som heter Raelian Foundation som stödjer Rael ekonomiskt. Det är frivilligt donera till den organisationen.
 • Ni tar emot donationer, vad går pengarna till?
  Eftersom vårt samhälle fortfarande är baserat på pengar, är den Raeliska Rörelsen beroende av donationer för att finansiera sina aktiviteter runt om i världen.
  Donationer som görs till Raeliska Rörelsen används för att uppnå våra två mål:

  1) Att informera mänskligheten om Budskapen från Elohim, som givits till Rael (via flygblad, affischer, reklam skyltar, föreläsningar, betala för denna hemsida etc.)

  2) Att bygga en ambassad för att officiellt välkomma Elohim.

  Ingen medlem i Raeliska Rörelsen får lön, alla hjälper till helt ideellt. Det här gäller även Rael själv, som inte får ett enda öre från Raeliska Rörelsen. Den som vill donera pengar till honom personligen, kan göra det via Raelian Foundation, som är en helt separat fond. Tack vare Raelian Foundation har Rael fått möjligheten att fullständigt ägna sitt liv åt sitt uppdrag.
 • Vad är det för skillnad mellan en Raelian och någon som tror på Gud?
  Om man med ordet Gud menar ett allsmäktigt väsen, som skapat universum, så tror vi som Raelianer inte på Gud. Vi är därmed Ateister. Vi tror att universum är oändligt, vilket innebär att universum varken har en början eller ett slut, och man kan därmed inte placera in någon Gud i en början som inte finns. Dessutom kan man inte skapa någonting från ingenting. Vi tror däremot att det finns en civilisation som vår, och som vi kallar för Elohim. Denna civilisation har ett 25 000-årigt vetenskapligt försprång jämfört med oss. Det var forskare och konstnärer från den civilisationen, som för tusentals år sedan kom till vår planet och skapade allt liv som vi känner till idag.

  Elohim förklarade för Rael att de i sin tur blev skapade av en annan civilisation, som också hade skapats av en annan civilisation, och så vidare. Civilisationers livscykler upphör aldrig, och vi är bara ytterligare en länk i livets oändliga kedja. Det finns ingen början i universum i vare sig tid eller rum. Eftersom Elohim är våra skapare har vi en stor beundran för dem, men vi dyrkar dem inte som om de vore allsmäktiga eller övernaturliga. Vi älskar dem och förbereder för deras ankomst, som förväntas ske senast år 2035.

  Vi har förstått att de på vetenskaplig väg har lyckats förändra DNA och behärska genetisk ingenjörskonst, så pass väl att de lyckades skapa allt levande på jorden, från all den döda materia som fanns här innan. På jorden idag börjar vi göra samma sak i våra laboratorier. Om vi lyckas skapa liv och implantera det på en annan planet, skulle vi då framstå som Gud och gudar för en primitiv civilisation?
 • Anser Raelianer att Raelism är en religion?
  Enligt ordets etymologiska betydelse så gör vi det. Ordet religion har misstolkats så mycket genom historien, att det inte är särskilt konstigt att folk skyggar undan från allt som kallas för religion. Många människor har fått fel uppfattning om vad religion innebär och tror att det handlar om en gudstro. Ordet religion kommer från det latinska "religare", vilket betyder "att skapa en länk". Vare sig det är en länk mellan personer, eller mellan mänsklighetens skapare och dess skapelse, eller mellan människor och stjärnorna, eller mellan jorden och himlen till exempel… Det spelar egentligen ingen roll, eftersom vad som gäller är "att skapa en länk".

  Likt Buddhismen är Raelism en ateistisk religion, dvs. Raelianer tror inte på en "Gud". Det räcker att gå tillbaka till den hebreiska originalversionen av Bibeln, för att se att det står skrivet "Elohim" (inte Gud), vilket är ett ord i plural, som bokstavligen kan översätts med "dem som kom från himlen" på forntida hebreiska. Det är viktigt att påpeka att Raelianer anser att det var skapare, i fysisk form (eftersom de är människor precis som oss), som kom till jorden för länge sedan, och vetenskaplig tillverkade alla levande ting - en stor kontrast jämfört med en immateriell, övernaturlig, och allsmäktig Gud, som skapat allting (inklusive universum) med en trollstav. Vi lever idag i vetenskapens tidsålder, och vi kan se, vad som verkar mest logiskt. Slutligen är det också väldigt viktigt att förstå att medan Raelianer inte tror på Gud, så erkänner vi alla de stora profeterna, så som Jesus, Mohammed, Moses, Buddha, etc... Alla dessa profeter var budbärare som skickats av våra skapare Elohim, vid olika tidsåldrar i vår historia, för att vägleda mänskligheten på visdomens väg. När vi är redo att välkomna dem, med den kärlek och respekt som de förtjänar, kommer profeterna att återkomma tillsammans med Elohim, till den ambassad som vi ska bygga.
 • Hur har denna filosofi förändrat eller förbättrat ditt liv?
  Detta är en svår fråga, eftersom det är individuellt från person till person. Det är bara varje person som kan svara vad det har eller inte har förändrat i deras liv. Men till exempel finns många medlemmar som har slutat har slutat röka eller dricka sig berusade. Andra som känner sig lyckligare tack vare den filosofi och de ”psykologiska knep”, som lärs ut på de raeliska seminarierna och kurserna.
 • Har ni möten som jag kan delta i?
  Ja, alla är välkomna att delta på Rörelsens vardagliga möten. Vi annonserar på www.rael.se inför våra olika aktiviteter och föredrag. På Rael.se kan du också anmäla dig för att få nyhetsmejl om vad som händer i Sverige.
 • Jag har läst i tidningen att ni anordnar orgier. Är det sant?
  Nej. Raeliska Rörelsen anordnar inte orgier eller någonting liknande på sina möten eller seminarier. Tyvärr sprider media nästan vad som helst för att sälja fler tidningar och få högre tittar- och lyssnarsiffror. Religiösa minoriteter är alltför ofta målet för den sortens falska rykten.
 • Var är Eve, den klonade bebisen?
  Den Raeliska Rörelsen är en organisation som är helt fristående från Clonaid. Clonaid är ett projektnamn (inte ett företag), och det leds av en Raelian som heter Dr. Brigitte Boisselier. Varken Rael eller den Raeliska Rörelsen bidrar finansiellt till företaget, och har heller ingen inblick i eller ekonomisk relation med Clonaid. Däremot sympatiserar Rael och Raeliska rörelsen med företagsidén och Rael har uttalat sitt stöd för Dr. Brigitte Boisselier och hennes och företagets forskning och ansträngningar. För mer information, besök clonaid.com.
 • Är Raeliska Rörelsen en kult?
  Först måste vi definiera vad ordet ”kult” egentligen betyder.

  Ordet kult har från början varken en bra eller dålig innebörd.

  Ordet har enligt ordböcker flera olika definitioner. En första är ”ett system av religiösa ritualer och trosföreställningar”. Enligt den definitionen kan med andra ord alla kyrkor och trosförbund kallas för kulter. En annan definition av ordet är ”en religion som anses falsk eller inte särskilt ortodox”. En tredje definition är ”en stor hängivenhet för en idé eller sak”. Enligt den sista definitionen kan man säga att Raeliska rörelsen är en kult.

  Men man kan då även klassa till exempel svenska kyrkan som en kult.
 • Vad är den raeliska synen på pedofili?
  Även om vi stöder sexuell frihet mellan vuxna som ger sitt medgivande, så är man inte välkommen i Raeliska rörelsen som pedofil. Vår ställning är fullständigt klar när det gäller att klassa pedofili som en mental sjukdom. Raeliska rörelsen har också en strikt policy att direkt exkludera den medlem som misstänks för pedofili eller sex med personer under laglig ålder, samt att även göra en polisanmälan omedelbart. Detta till skillnad från katolska kyrkan där det gång på gång har varit fall där man har försökt dölja de hemskheter som har begåtts (se nopedo.org för mer information).

  Några personer har attraherats av vår filosofi som en följd av missledande artiklar i framförallt franskspråkiga tidningar, där man har hävdat att vår filosofi är för sexuell frihet och därmed också för pedofili. Men verkligheten är den motsatta. De personer som är nöjda och lyckliga med sitt sexuella liv, har inte ens en tanke på att tvinga på sina barn sexuella handlingar. Men det har tyvärr vissa katolska präster gjort, som en följd av deras brist på sexuellt liv. Vissa artiklar har till och med hänvisat till den raeliska ”Änglarnas order”, som är en sammanslutning av kvinnor som vill utveckla sin femininitet, och som också har möjlighet att avge ett löfte om att de vill begränsa sin sexualitet till våra Skapare och deras Profeter. De kvinnor som har givit detta löfte bär en rosa fjäder runt halsen, för att öppet visa att de inte önskar ha sex. Dessa kvinnor gör det här av fri vilja, på samma sätt som kristna nunnor också gör. Detta är en del av den sexuella frihet som vi förespråkar, det vill säga att man alltid också rätten att säga nej till sex. I denna sammanslutning, Änglarnas order, så finns även dem som är under laglig ålder för att ha sex, och de bär då en svart fjäder runt halsen för att signalera detta för vuxna medlemmar. En del av dessa underåriga ”änglar” har också valt att inte ha sex överhuvudtaget, och därmed att även neka sex med möjliga partners som också är underåriga. Dessa änglar har i så fall både en svart och en rosa fjäder. Några tidningar har sett detta som ett tecken på att dessa unga skulle reservera sin sexualitet för våra Skapare och som en form av pedofili. Men detta är alltså helt fel.

  Det är helt klargjort inom den Raeliska filosofin att pedofili är ett tecken på mental sjukdom och det kommer aldrig att tolereras inom vår organisation. Den medlem, oavsett position, som skulle finnas skyldig för ett pedofilt beteende, kommer att bli exkluderad och en polisanmälan kommer att göras omedelbart.
 • Hur kan jag bli medlem?
  En Raelian är en person som officiellt erkänner Elohim som mänsklighetens skapare. Varje år finns finns fyra möjjligheter att göra detta erkännande. Det sker genom något som kan liknas med ett dop, dock som har en rationell forklaring. Dessa fyra tillfällen eller dagar är också de officella raeliska "helgdagarna". Dessa dagar är: Den första söndagen i april, den 6 augusti, den 7 oktober och den 13 december. Dopceremonin sker alltid 15:00 lokal tid, och genomfors i alla länder där Raeliska rörelsen är representerad.

  Titta under rubriken "Aktuellt" för att se var nästa "doptillfalle" i Sverige är.

  Aktiva medlemmar är raelianer som bidrar till att uppnå Raeliska rörelsens mål. Det vill säga att förbereda mänskligheten för att välkomna Elohim genom att bygga en ambassad. Allt arbete sker frivilligt och ingen medlem får lön från Raeliska rörelsen.

  För att bli medlem i Svenska Raeliska Rörelsen, ska man skicka ett mejl till sweden©rael.org och ange: Namn, adress, telefonnumer och epost.

  Medlemsavgiften är 600 kr per år. Betala via Swish eller bankgiro. Swish-nummer: 123 351 95 19 Bankgiro: 157-8244
  Det går självklart att bidra med mer pengar ifall man önskar. Alla medlemsbidrag går direkt till att finansiera vår verksamhet, att informera om Elohims budskap på olika sätt.

  För att säga upp sitt medlemsskap, kan man helt enkelt låta bli att förnya medlemsavgiften, samt skicka ett mejl till sweden©rael.org och/eller meddela Svenska Raeliska Rörelsens ordförande.
 • Hur många medlemmar finns det i Raeliska rörelsen?

  I Sverige finns ca 20 medlemmar och ca 65 000 i hela världen. (senast uppdaterat 2009-01-30).

 • Vad betyder Raeliska rörelsens symbol?
  Den raeliska symbolen är en symbol för oändlighet i både tid och rum. Universum består av materia som omvandlas i olika former. "Energi kan inte förstöras eller skapas, bara omvandlas", som en regel säger inom fysiken. Davidstjärnan som består av trianglar, symboliserar att "det som är ovan är det som är under", det vill säga att om vi tittar ut i universum så består det av stjärnor som bildar galaxer, som bildar galaxhopar, som bildar stora kluster av galaxhopar och så vidare. Neråt i den mikroskopiska nivån är det också oändligt. Molekyler byggs av atomer, som byggs av mindre partiklar och så vidare i oändlighet. Det finns nämligen inget som byggas upp eller som kan bestå av ingenting.

  Swastikan är symbol för tidens oändlighet.
  Symbolen finns i två varianter. Den officiella ser ut som en swastika omsluten av en davidsstjärna (se bilden till vänster). Sedan januari 2007 används den över hela världen på nytt. Under en period på femton år användes även en symbol där swastika (även kallat hakkors), hade ersatts med en spiral, som en symbol för en galax (se den högra symbolen). Den symbolen användes främst i Europa och USA. I Asien och Sydamerika är Swastikan en uråldrig symbol, som inte har något att göra med nazism. Swastikan används bland annat inom Buddhismen och är en symbol för lycka och välmående.

  Läs mer om swastikan på www.proswastika.org
 • Hur påverkas man av att gå med i er rörelse?
  Det är helt indiviuellt hur man påverkas. För en del innebär det en stor förändring och andra ingenting...

  Men för vissa kan det kanske innebära en förändring i livet genom att de får en ny filosofi. Våra riktlinjer är till exempel att man inte ska röka eller ta andra droger. Så en person som tar droger, kan med hjälp av meditation och vår filosofi hitta ett bättre substitut, som gör att den ändrar sig och därmed slutar ta droger. Det borde ju bara ses som en positiv förändring av omgivningen, men faktum är att ibland är omgivning (vänner, familj) så vana vid negativa beteenden att de upplever det som ett problem med en positiv förändring...

  Våra seminarier och kurser handlar delvis om att utveckla sig själv och till exempel lära sig tänka positivt, så kan det leda till att många får en mer positiv syn på livet, sig själva och sin omgivning. I Raels böcker finns också flera konkreta visioner för samhället och framtiden, etc. Genom att känna till dessa och kunna bidra till att förverkliga dem, så kan man så klart känna stolthet och meningsfullhet. Det kan vara extra viktigt i en värld som idag är väldigt fokuserad på konsumtion och utseende. Detta samtidigt som det finns många problem att lösa i världen, som till exempel överbefolkning, våld, miljöproblem, krig, sjukdomar, etc. Många vill bidra till att lösa dessa problem, men vet samtidigt inte hur eller så saknar man förtroende för politiker, religiösa organisationer och andra välgörenhetsorganisationer.

 • Kan man bli utesluten ur Raeliska rörelsen?
  Kan man bli utesluten ur eller avstängd från Raeliska rörelsen? Ja ifall man medvetet motarbetar eller förstör för organisationen. Man man också bli utesluten ifall man bryter mot våra grundläggande värderingar, som i princip är de samma som de Mänskliga Rättigheterna.
  Det kan nämnas att vi hela tiden försöker ha ett synsätt som bygger på förståelse och kärlek för en persons handlingar. Alla kan göra misstag och ha en "dålig dag". Men trots det ser vi vissa handlingar som oacceptabla och som därmed skulle leda till uteslutning, som till exempel pedofili och våldshandlingar i annat syfte än självförsvar.