Boken som bokstavligen inte är från denna världen. Ladda ner och läs den själv!

Den Raeliska Rörelsen

 FAQ #16

Vad är den raeliska synen på pedofili?
Även om vi stöder sexuell frihet mellan vuxna som ger sitt medgivande, så är man inte välkommen i Raeliska rörelsen som pedofil. Vår ställning är fullständigt klar när det gäller att klassa pedofili som en mental sjukdom. Raeliska rörelsen har också en strikt policy att direkt exkludera den medlem som misstänks för pedofili eller sex med personer under laglig ålder, samt att även göra en polisanmälan omedelbart. Detta till skillnad från katolska kyrkan där det gång på gång har varit fall där man har försökt dölja de hemskheter som har begåtts (se nopedo.org för mer information).

Några personer har attraherats av vår filosofi som en följd av missledande artiklar i framförallt franskspråkiga tidningar, där man har hävdat att vår filosofi är för sexuell frihet och därmed också för pedofili. Men verkligheten är den motsatta. De personer som är nöjda och lyckliga med sitt sexuella liv, har inte ens en tanke på att tvinga på sina barn sexuella handlingar. Men det har tyvärr vissa katolska präster gjort, som en följd av deras brist på sexuellt liv. Vissa artiklar har till och med hänvisat till den raeliska ”Änglarnas order”, som är en sammanslutning av kvinnor som vill utveckla sin femininitet, och som också har möjlighet att avge ett löfte om att de vill begränsa sin sexualitet till våra Skapare och deras Profeter. De kvinnor som har givit detta löfte bär en rosa fjäder runt halsen, för att öppet visa att de inte önskar ha sex. Dessa kvinnor gör det här av fri vilja, på samma sätt som kristna nunnor också gör. Detta är en del av den sexuella frihet som vi förespråkar, det vill säga att man alltid också rätten att säga nej till sex. I denna sammanslutning, Änglarnas order, så finns även dem som är under laglig ålder för att ha sex, och de bär då en svart fjäder runt halsen för att signalera detta för vuxna medlemmar. En del av dessa underåriga ”änglar” har också valt att inte ha sex överhuvudtaget, och därmed att även neka sex med möjliga partners som också är underåriga. Dessa änglar har i så fall både en svart och en rosa fjäder. Några tidningar har sett detta som ett tecken på att dessa unga skulle reservera sin sexualitet för våra Skapare och som en form av pedofili. Men detta är alltså helt fel.

Det är helt klargjort inom den Raeliska filosofin att pedofili är ett tecken på mental sjukdom och det kommer aldrig att tolereras inom vår organisation. Den medlem, oavsett position, som skulle finnas skyldig för ett pedofilt beteende, kommer att bli exkluderad och en polisanmälan kommer att göras omedelbart.
  

 Category: Budskapen

 • Vem skapade Elohim?
  Om vi trodde på Gud, skulle vi kunna fråga ”Vem skapade Gud”. Om vi tror på evolutionsteorin och ”Big Bang”, skulle vi kunna fråga ”varifrån kom materian och energin som skapade Bing Bang”? Eller ”vad fanns innan Big Bang”?

  Samma sak gäller när vi talar om Elohim, men vi kan dock ge svar på vad som fanns ”innan”. Elohim skapades av människor som ”kom från himlen”, vilka i sin tur var skapade av andra människor. Det är en oändlig livscykel. En dag kommer även våra vetenskapsmän på jorden, att ta sig till andra planeter och skapa liv där och göra de planeterna beboliga.
 • Varför behöver de en Ambassad?
  Det finns idag inget sätt för en utomjordisk ras att officiellt kontakta mänskligheten utan att bryta mot några nationella eller internationella lagar, utan att uppfattas som ett hot eller utan att man skulle få intrycket att de stöder ett speciellt lands politik och moral. För att komma förbi alla dessa hinder behöver de en ambassad. Uppenbart är en utomjordisk civilisation, som har uppnått den teknologi som krävs för resor till andra solsystem, medveten om vilka negativa effekter deras ankomst till Jorden skulle kunna få i dagens samhälle. Därför måste kontakten skötas med stor försiktighet och finkänslighet.

  Om de skulle landa någonstans på Jorden idag, skulle utomjordingarna först och främst invadera luftterritoriet, och lätt kunna uppfattas som inkräktare. Deras oannonserade och oväntade ankomst skulle utlösa automatiska försvarssystem, vilka är riktade mot andra länder. Paniken inom både militären och allmänheten skulle kunna paralysera hela kontinenter.

  Även den politiska heder som värdlandet skulle få av en så viktig kontakt, skulle av resten av världen felaktigt kunna uppfattas som en tyst överenskommelse mellan värdlandet och besökarna. De ekonomiska, sociala och politiska följderna med en sådan här kontakt kan inte lämnas åt slumpen. En vänligt sinnad utomjordisk civilisation förtjänar möjligheten att upprätta en kontakt med oss på ett försiktigt sätt, och som inte kan uppfattas som någon form av invasion. Den enda lösningen som kan försäkra detta är en officiell ambassad för utomjordingarna. Ambassaden måste också vara byggas på ett internationellt neutralt territorium, där de nödvändiga garantierna om säkerhet och ömsesidig respekt finns.
 • Varför kan de inte bara visa sig för alla, så att vi får bevis för vad Rael säger?
  Tänk dig för en stund in i följande scenario… Den civilisation och de överlägsna varelser, som hävdar att de är våra skapare, dyker plötsligt upp på Jorden och himlen så att alla kan bevittna det. Tänk dig att ankomsten sker genom att ett antal utomjordiska rymdskepp närmar sig.

  Hur skulle människor reagera när de fick se människoliknande varelser stiga ut ur rymdskeppen? Det är troligt att de skulle antas vara inkräktare, vilket skulle leda till att militära styrkor sätts in. Med andra ord krävs en förståelse från båda sidor, för att ett möte skulle kunna ske fredligt och lugnt.

  Rael har nämnt att Elohim inte kommer att utföra några “mirakel” för att försöka övertyga oss om sin existens, vilket de gjorde tidigare i historien till exempel när Jesus levde. Och trots att Elohim utförde och hjälpte Jesus att utföra så kallade mirakler, så ansågs det inte vara bevis nog. Däremot bidrog det till att Jesus blev avrättad genom korsfästning.

  Det är viktigt att förstå att Elohim inte vill att vi ska tillbe dem, utan att snare älska dem och varandra. De önskar att vi ska FÖRSTÅ deras budskap fullt ut, och att vi ska lära oss av dem och deras enorma kunskap, så att vi på så sätt kan höja medvetenheten på jorden.

  Vi befinner oss i en historiskt väldigt speciell tid. Vi har skaffat tillräckligt med vetenskaplig kunskap för att kunna förstå mekanismerna bakom vår existens. Trots att Elohims budskap är enkelt och konkret, så krävs ett paradigmskifte på jorden för att vi ska nå vår fulla potential som mänsklighet och bli mogna för att knyta kontakt med utomjordiska civilisationer.

  När den tiden kommer, då vi har uppnått en sådan mognad, så kommer Elohim att bjudas in och välkomnas som gäster till en planet full av individer som är tillräckligt medvetna för en sådant historiskt möte.
 • Hur kan Raelianer tro på vad bara en man säger?
  Allting som står i Raels böcker bekräftas och backas upp av äldre religioner, myter och traditioner, liksom av dagens vetenskap. Spår av kontakt mellan mänskligheten och varelser från andra planeter kan hittas i historien och på alla kontinenter. Och om man ser på den vetenskapliga utvecklingen, så sker gång på gång framsteg och upptäckter, som Rael förutsade i sin bok i början av sjuttiotalet.

  Den raeliska filosofin handlar om att förstå och inte om att tro. Det är därför som Rael själv ber om att man inte blint ska tro på honom, utan att var och en ska göra sina egna undersökningar, för att se om man hittar bevis och kan hitta de pusselbitar som ”saknas i var och ens egna pussel”.
 • Kan man se in i framtiden?
  Nej, det finns inget sätt att se in i framtiden eller att göra tidsresor. Däremot kan man beräkna sannolikheten för att vissa händelser kommer att inträffa. Man kan till exempel förutse att en kvinna som blir gravid troligen kommer att föda ett barn inom nio månder. På samma sätt kunde Elohim berätta för Rael vilka olika tekniker och vetenskapliga upptäckte vi kommer göra inom den närmsta framtiden. Det här bekräftas fascinerande nog nästan dagligen av olika vetenskapliga rön. Kloning ansågs som science-fiction på sjuttiotalet, men idag har det blivit rutin att klona boskap. Den som vill följa med de senaste vetenskapliga upptäckterna, kan prenumerara på vårt gratis nyhetsbrev Rael.science-news. Skicka ett tomt mejl till subscribe©rael-science.org Rael science

  En av Raels böcker heter "Yes to Human Cloning". Den innehåller visioner om hur genteknik, kloning, rymdfart, nanoteknologi och mycket mera kommer att förändra världen drastiskt inom den närmsta framtiden.
 • Finns Gud?
  NEJ det finns ingen Gud och inga änglar, demoner eller andra mystiska väsen heller. Elohim är människor som oss. De ligger bara tusentals år före oss vetenskapligt. Därför trodde primitiva människor, tidigare i historien, att Elohim var "gudaväsen". En av Raeliska rörelsens uppgifter är att avmystifiera religion och samtidigt upplysa om vikten av balans mellan andlighet, vetenskap och teknik..
 • Vad anser ni om homosexualitet?
  Enligt Elohims budskap är homsexualitet och bisexualitet lika naturligt som heterosexualitet. Det är bara en fråga om smak och läggning och det finns absolut inget fel med någotdera. "Det är lika dumt att anklaga en katt för att den är en katt, som att fördöma någon som är homosexuell" har Rael sagt. Vi anser dessutom att homsexuella ska ha rätt till adoption och giftermål. Företaget Clonaid har till exempel haft förfrågningar från homsexuella, barnlösa par som velat använda sig av kloning för att skaffa barn.

 • Vad är er syn på mänsklig kloning?
  Enligt Elohims budskap, så kan man se mänsklig kloning som det första steget av tre mot evigt liv.

  1. Det första steget innebär att kroppen "kopieras". Det är kan till exempel vara bra för dem som är barnlösa, och som inte kan eller vill göra en adoption eller genomföra provrörsbefruktning. Men i och med att minnet inte följer med, har klonen inget annat gemensamt än dna-koden jämfört med "originalet".

  2. Det andra steget blir en accelerated tillväxtprocess, det vill säga att få den klonade kroppen att växa till sig snabbare och på så sätt nå fullvuxen ålder inom mycket kort tid. Sådan teknik har redan börjat användas för att få celler att växa till snabbare vid odling av organ.

  3. Det tredje steget blir att föra över minne från den gamla kroppens hjärna till den nya kroppens. Det kan jämföras med att man kopierar över ett program från en gammal dators hårddisk till en ny dators hårddisk (minne). Vårt medvetande/våra minnen är alltså som ett program. På så sätt blir det möjligt att på vetenskaplig väg "få ett nytt liv efter döden". I praktiken blir det som att man bara fortsätter leva vidare, men i en ung kropp.

  Förutom kloning som ett steg mot "evigt liv", så medför tekniken många andra fördelar, som att man kommer kunna klona fram reservorgan. Det finns redan exempel på att man odlat fram hud. Tekniken bidrar även till att bota vissa sjukdomar, till exempel diabetes.

  Läs mer om Raels visioner runt kloning och andra vetenskapliga framsteg i boken Yes to human Cloning. Den kan köpas hos adlibris eller laddas ner gratis i pdf-format.
 • I media nämns ibland att Raeliska rörelsen är för fri sex, vad menas med det?
  I sverige är Raeliska rörelsens inställning egentligen inte särskilt kontroversiell. Detta eftersom det redan är allmänt accepterat i Sverige med att ha sex innan äktenskapet och att en kvinna är lika fri som en man att välja sin partner. Det vi menar är att det inte ska finnas något tabu med sex. Det är inte fel att ha flera partners, och det är inte heller fel att ha en och samma partner hela livet om man föredrar det. Det handlar bara om fri vilja, med den enda regeln att man alltid ska respektera andra individers vilja och deras frihet (vilket så klart inkluderar friheten att när som helst säga ja eller nej, utan att behöva bli ifrågasatt).
 • Tror ni på någon himmel?
  Enligt Elohims Budskap så har Elohim på planet teknik för att få evigt liv. Detta med hjälp av en avancerad form av kloning. På Elohims planet fungerar det så att endast några människor ges evigt liv, bland annat för att förhindra överbefolkning. De som har evigt liv bor på en egen planet. På den planeten lever även de tidigare profeterna (Jesus, Buddha, Muhammed, osv) och andra människor som till exempel gjort sitt yttersta under sin livstid för att sprida kärlek på jorden. De människorna har getts evigt liv på vetenskaplig väg med hjälp av kloning. Denna planet är det som tidigare religioner syftat på när de talat om ett "himmelrike".

  För en mer fullständig förklaring, läs "Budskapet från Utomjordingar".
 • Människa kontra djur? Har vi samma värde?
  Det är enligt Elohims budskap OK att döda och äta djur. Men det är inte OK att orsaka onödigt lidande på djur. Även i naturen så äter djur andra djur. Det är en naturlig del i livets kretslopp. Djur är skapade delvis för att ge oss mat och andra nödvändigheter som till exempel ull för att kunna göra kläder. Men snart blir det dock möjligt att producera allt sådant på konstgjord väg utan att behöva utnyttja djur. Det finns redan exempel på att man har lyckats tillverka kött genom en form av kloning.

  Enligt Elohims budskap finns dock inget som rättfärdigar att man dödar eller orsakar en annan människa lidande. Endast i självförsvar har man rätt att ta till våld, men aldrig med syftet att döda.

  En grundläggande skillnad mellan djur och människor, är att djur endast är "programmerade" att föllja instinkter, medan vi människor har en fri vilja och en medvetenhet. Endast en människa kan fundera över sitt eget ursprung och förändra omvärlden till den grad vi gör. Vi har möjlighet att agera på andra sätt än att att bara följa instinkter och uppfylla naturliga behov.

  För mer fullständigt svar, se Raels böcker "Budskapet från utomjordingar" och "Låt oss välkomna utomjordingarna".
 • Vad anser ni om dödstraff?
  Det finns enligt Elohims budskap inget som rättfärdigar att man tar en annan människas liv. Dödsraff borde alltså avskaffas omedelbart över hela världen.
 • Vad händer efter döden?
  Normalt ingenting. Den materia vi består av återgår i naturens kretslopp. Vårt medvetande försvinner, eftersom det är beroende av en fungerande hjärna. Men Elohim har själva en teknik för att återskapas efter döden med hjälp av kloning och en metod att spara och föra över minne. Det är bara en tidsfråga innan vi på jorden själva når den tekniken.

  För mer utförligt svar, läs Raels böcker.
 • Finns det något datum för när Elohim ska komma officiellt?
  Nej det finns inget förutbestämt datum för när Elohim ska komma officellt till jorden och ambassden, men Rael har sagt att han tror att det inte ska dröja längre än till 2035 innan det sker. Men det är helt upp till oss själva på jorden. Villkoren är att ambassaden ska vara byggd, att tilllräckligt många på jorden ska vara informerade om Elohims Budskap, samt att vi visar oss tillräckligt fredliga att ta emot dem och tillräckilgt mogna för att ta del av deras enorma kunskap.

 • Varför kan inte Elohim ge oss del av sin teknik? Med sitt enorma försprång kunde de hjälpa oss att lösa alla problem på jorden.
  Det är sant att Elohims vetenskapliga kunskper skulle kunna hjälpa oss att lösa många problem på jorden. Men vi kan enkelt själva lösa våra problem om vi bara använder våra resurser rätt. Bara genom att ta några procent av den militära budgeten kunde vi till exempel få ett slut på svält i världen. Om all militär avskaffas frigörs det enorma resurser som istället kan användas för att bota alla sjukdomar, ge alla utbildning och allmänt välstånd. Problemet är idag att vi har ledare på jorden som inte styr med visdom, ödmjukhet och kärlek. En av Raeliska rörelsens visioner är att jorden ska styras av en världsregering bestående av några av de visaste människorna på jorden, och som fattar beslut efter hela mänsklighetens bästa och inte efter eget maktbegär, nationalism, osv. Det här styrelseskicket kallar vi för geniokrati och humanitärism.
  Mer info finns på hemsidan: http://www.thereisnogod.info

  Enligt Elohims budskap är det dessutom en lag i universum som innebär att varje civilisation själv måste lösa sina egna problem. Elohim har endast kunnat ge oss en form vägledning genom olika profeter.
 • Tror ni på något helvete?
  Nej, men däremot finns en förklaring i Elohims budskap av vilka Satan och Lucifer är/var.

 • Var kan jag köpa Raels böcker?
  Vill du beställa Raels bok Budskapet från utomjordingar?
  Sätt in 120 kr på vårt plusgiro konto, så skickar vi boken till dig inom tre dagar.
  Plusgirokonto: 496 19 27-3

  Kom ihåg att ange ditt namn och adress när du gör din inbetalning.
  Du kan också skicka ett mejl till sweden©rael.org efter att du har gjort din inbetalning. Meddela ditt namn, din adress och när du gjorde din inbetalning. Skriv gärna Bokbeställning som rubrik för mejlet.

  Om du vill beställa flera böcker går det så klart också bra. Priset är 120 kr per bok, inklusive porto.
  Ifall du vill ha fler än tio böcker, kan du kontakta oss så kan vi erbjuda rabatt.

  Om du vill köpa fler böcker än de som finns på svenska, gå in under rubriken Webshop på vår hemsida.