Boken som bokstavligen inte är från denna världen. Ladda ner och läs den själv!

Den Raeliska Rörelsen

FAQ

Budskapen

 • Vem skapade Elohim?
  Om vi trodde på Gud, skulle vi kunna fråga ”Vem skapade Gud”. Om vi tror på evolutionsteorin och ”Big Bang”, skulle vi kunna fråga ”varifrån kom materian och energin som skapade Bing Bang”? Eller ”vad fanns innan Big Bang”?

  Samma sak gäller när vi talar om Elohim, men vi kan dock ge svar på vad som fanns ”innan”. Elohim skapades av människor som ”kom från himlen”, vilka i sin tur var skapade av andra människor. Det är en oändlig livscykel. En dag kommer även våra vetenskapsmän på jorden, att ta sig till andra planeter och skapa liv där och göra de planeterna beboliga.
 • Varför behöver de en Ambassad?
  Det finns idag inget sätt för en utomjordisk ras att officiellt kontakta mänskligheten utan att bryta mot några nationella eller internationella lagar, utan att uppfattas som ett hot eller utan att man skulle få intrycket att de stöder ett speciellt lands politik och moral. För att komma förbi alla dessa hinder behöver de en ambassad. Uppenbart är en utomjordisk civilisation, som har uppnått den teknologi som krävs för resor till andra solsystem, medveten om vilka negativa effekter deras ankomst till Jorden skulle kunna få i dagens samhälle. Därför måste kontakten skötas med stor försiktighet och finkänslighet.

  Om de skulle landa någonstans på Jorden idag, skulle utomjordingarna först och främst invadera luftterritoriet, och lätt kunna uppfattas som inkräktare. Deras oannonserade och oväntade ankomst skulle utlösa automatiska försvarssystem, vilka är riktade mot andra länder. Paniken inom både militären och allmänheten skulle kunna paralysera hela kontinenter.

  Även den politiska heder som värdlandet skulle få av en så viktig kontakt, skulle av resten av världen felaktigt kunna uppfattas som en tyst överenskommelse mellan värdlandet och besökarna. De ekonomiska, sociala och politiska följderna med en sådan här kontakt kan inte lämnas åt slumpen. En vänligt sinnad utomjordisk civilisation förtjänar möjligheten att upprätta en kontakt med oss på ett försiktigt sätt, och som inte kan uppfattas som någon form av invasion. Den enda lösningen som kan försäkra detta är en officiell ambassad för utomjordingarna. Ambassaden måste också vara byggas på ett internationellt neutralt territorium, där de nödvändiga garantierna om säkerhet och ömsesidig respekt finns.
 • Varför kan de inte bara visa sig för alla, så att vi får bevis för vad Rael säger?
  Tänk dig för en stund in i följande scenario… Den civilisation och de överlägsna varelser, som hävdar att de är våra skapare, dyker plötsligt upp på Jorden och himlen så att alla kan bevittna det. Tänk dig att ankomsten sker genom att ett antal utomjordiska rymdskepp närmar sig.

  Hur skulle människor reagera när de fick se människoliknande varelser stiga ut ur rymdskeppen? Det är troligt att de skulle antas vara inkräktare, vilket skulle leda till att militära styrkor sätts in. Med andra ord krävs en förståelse från båda sidor, för att ett möte skulle kunna ske fredligt och lugnt.

  Rael har nämnt att Elohim inte kommer att utföra några “mirakel” för att försöka övertyga oss om sin existens, vilket de gjorde tidigare i historien till exempel när Jesus levde. Och trots att Elohim utförde och hjälpte Jesus att utföra så kallade mirakler, så ansågs det inte vara bevis nog. Däremot bidrog det till att Jesus blev avrättad genom korsfästning.

  Det är viktigt att förstå att Elohim inte vill att vi ska tillbe dem, utan att snare älska dem och varandra. De önskar att vi ska FÖRSTÅ deras budskap fullt ut, och att vi ska lära oss av dem och deras enorma kunskap, så att vi på så sätt kan höja medvetenheten på jorden.

  Vi befinner oss i en historiskt väldigt speciell tid. Vi har skaffat tillräckligt med vetenskaplig kunskap för att kunna förstå mekanismerna bakom vår existens. Trots att Elohims budskap är enkelt och konkret, så krävs ett paradigmskifte på jorden för att vi ska nå vår fulla potential som mänsklighet och bli mogna för att knyta kontakt med utomjordiska civilisationer.

  När den tiden kommer, då vi har uppnått en sådan mognad, så kommer Elohim att bjudas in och välkomnas som gäster till en planet full av individer som är tillräckligt medvetna för en sådant historiskt möte.
 • Hur kan Raelianer tro på vad bara en man säger?
  Allting som står i Raels böcker bekräftas och backas upp av äldre religioner, myter och traditioner, liksom av dagens vetenskap. Spår av kontakt mellan mänskligheten och varelser från andra planeter kan hittas i historien och på alla kontinenter. Och om man ser på den vetenskapliga utvecklingen, så sker gång på gång framsteg och upptäckter, som Rael förutsade i sin bok i början av sjuttiotalet.

  Den raeliska filosofin handlar om att förstå och inte om att tro. Det är därför som Rael själv ber om att man inte blint ska tro på honom, utan att var och en ska göra sina egna undersökningar, för att se om man hittar bevis och kan hitta de pusselbitar som ”saknas i var och ens egna pussel”.
 • Kan man se in i framtiden?
  Nej, det finns inget sätt att se in i framtiden eller att göra tidsresor. Däremot kan man beräkna sannolikheten för att vissa händelser kommer att inträffa. Man kan till exempel förutse att en kvinna som blir gravid troligen kommer att föda ett barn inom nio månder. På samma sätt kunde Elohim berätta för Rael vilka olika tekniker och vetenskapliga upptäckte vi kommer göra inom den närmsta framtiden. Det här bekräftas fascinerande nog nästan dagligen av olika vetenskapliga rön. Kloning ansågs som science-fiction på sjuttiotalet, men idag har det blivit rutin att klona boskap. Den som vill följa med de senaste vetenskapliga upptäckterna, kan prenumerara på vårt gratis nyhetsbrev Rael.science-news. Skicka ett tomt mejl till subscribe©rael-science.org Rael science

  En av Raels böcker heter "Yes to Human Cloning". Den innehåller visioner om hur genteknik, kloning, rymdfart, nanoteknologi och mycket mera kommer att förändra världen drastiskt inom den närmsta framtiden.
 • Finns Gud?
  NEJ det finns ingen Gud och inga änglar, demoner eller andra mystiska väsen heller. Elohim är människor som oss. De ligger bara tusentals år före oss vetenskapligt. Därför trodde primitiva människor, tidigare i historien, att Elohim var "gudaväsen". En av Raeliska rörelsens uppgifter är att avmystifiera religion och samtidigt upplysa om vikten av balans mellan andlighet, vetenskap och teknik..
 • Vad anser ni om homosexualitet?
  Enligt Elohims budskap är homsexualitet och bisexualitet lika naturligt som heterosexualitet. Det är bara en fråga om smak och läggning och det finns absolut inget fel med någotdera. "Det är lika dumt att anklaga en katt för att den är en katt, som att fördöma någon som är homosexuell" har Rael sagt. Vi anser dessutom att homsexuella ska ha rätt till adoption och giftermål. Företaget Clonaid har till exempel haft förfrågningar från homsexuella, barnlösa par som velat använda sig av kloning för att skaffa barn.

 • Vad är er syn på mänsklig kloning?
  Enligt Elohims budskap, så kan man se mänsklig kloning som det första steget av tre mot evigt liv.

  1. Det första steget innebär att kroppen "kopieras". Det är kan till exempel vara bra för dem som är barnlösa, och som inte kan eller vill göra en adoption eller genomföra provrörsbefruktning. Men i och med att minnet inte följer med, har klonen inget annat gemensamt än dna-koden jämfört med "originalet".

  2. Det andra steget blir en accelerated tillväxtprocess, det vill säga att få den klonade kroppen att växa till sig snabbare och på så sätt nå fullvuxen ålder inom mycket kort tid. Sådan teknik har redan börjat användas för att få celler att växa till snabbare vid odling av organ.

  3. Det tredje steget blir att föra över minne från den gamla kroppens hjärna till den nya kroppens. Det kan jämföras med att man kopierar över ett program från en gammal dators hårddisk till en ny dators hårddisk (minne). Vårt medvetande/våra minnen är alltså som ett program. På så sätt blir det möjligt att på vetenskaplig väg "få ett nytt liv efter döden". I praktiken blir det som att man bara fortsätter leva vidare, men i en ung kropp.

  Förutom kloning som ett steg mot "evigt liv", så medför tekniken många andra fördelar, som att man kommer kunna klona fram reservorgan. Det finns redan exempel på att man odlat fram hud. Tekniken bidrar även till att bota vissa sjukdomar, till exempel diabetes.

  Läs mer om Raels visioner runt kloning och andra vetenskapliga framsteg i boken Yes to human Cloning. Den kan köpas hos adlibris eller laddas ner gratis i pdf-format.
 • I media nämns ibland att Raeliska rörelsen är för fri sex, vad menas med det?
  I sverige är Raeliska rörelsens inställning egentligen inte särskilt kontroversiell. Detta eftersom det redan är allmänt accepterat i Sverige med att ha sex innan äktenskapet och att en kvinna är lika fri som en man att välja sin partner. Det vi menar är att det inte ska finnas något tabu med sex. Det är inte fel att ha flera partners, och det är inte heller fel att ha en och samma partner hela livet om man föredrar det. Det handlar bara om fri vilja, med den enda regeln att man alltid ska respektera andra individers vilja och deras frihet (vilket så klart inkluderar friheten att när som helst säga ja eller nej, utan att behöva bli ifrågasatt).
 • Vad anser ni om dödstraff?
  Det finns enligt Elohims budskap inget som rättfärdigar att man tar en annan människas liv. Dödsraff borde alltså avskaffas omedelbart över hela världen.
 • Människa kontra djur? Har vi samma värde?
  Det är enligt Elohims budskap OK att döda och äta djur. Men det är inte OK att orsaka onödigt lidande på djur. Även i naturen så äter djur andra djur. Det är en naturlig del i livets kretslopp. Djur är skapade delvis för att ge oss mat och andra nödvändigheter som till exempel ull för att kunna göra kläder. Men snart blir det dock möjligt att producera allt sådant på konstgjord väg utan att behöva utnyttja djur. Det finns redan exempel på att man har lyckats tillverka kött genom en form av kloning.

  Enligt Elohims budskap finns dock inget som rättfärdigar att man dödar eller orsakar en annan människa lidande. Endast i självförsvar har man rätt att ta till våld, men aldrig med syftet att döda.

  En grundläggande skillnad mellan djur och människor, är att djur endast är "programmerade" att föllja instinkter, medan vi människor har en fri vilja och en medvetenhet. Endast en människa kan fundera över sitt eget ursprung och förändra omvärlden till den grad vi gör. Vi har möjlighet att agera på andra sätt än att att bara följa instinkter och uppfylla naturliga behov.

  För mer fullständigt svar, se Raels böcker "Budskapet från utomjordingar" och "Låt oss välkomna utomjordingarna".
 • Vad händer efter döden?
  Normalt ingenting. Den materia vi består av återgår i naturens kretslopp. Vårt medvetande försvinner, eftersom det är beroende av en fungerande hjärna. Men Elohim har själva en teknik för att återskapas efter döden med hjälp av kloning och en metod att spara och föra över minne. Det är bara en tidsfråga innan vi på jorden själva når den tekniken.

  För mer utförligt svar, läs Raels böcker.
 • Tror ni på någon himmel?
  Enligt Elohims Budskap så har Elohim på planet teknik för att få evigt liv. Detta med hjälp av en avancerad form av kloning. På Elohims planet fungerar det så att endast några människor ges evigt liv, bland annat för att förhindra överbefolkning. De som har evigt liv bor på en egen planet. På den planeten lever även de tidigare profeterna (Jesus, Buddha, Muhammed, osv) och andra människor som till exempel gjort sitt yttersta under sin livstid för att sprida kärlek på jorden. De människorna har getts evigt liv på vetenskaplig väg med hjälp av kloning. Denna planet är det som tidigare religioner syftat på när de talat om ett "himmelrike".

  För en mer fullständig förklaring, läs "Budskapet från Utomjordingar".
 • Tror ni på något helvete?
  Nej, men däremot finns en förklaring i Elohims budskap av vilka Satan och Lucifer är/var.

 • Finns det något datum för när Elohim ska komma officiellt?
  Nej det finns inget förutbestämt datum för när Elohim ska komma officellt till jorden och ambassden, men Rael har sagt att han tror att det inte ska dröja längre än till 2035 innan det sker. Men det är helt upp till oss själva på jorden. Villkoren är att ambassaden ska vara byggd, att tilllräckligt många på jorden ska vara informerade om Elohims Budskap, samt att vi visar oss tillräckligt fredliga att ta emot dem och tillräckilgt mogna för att ta del av deras enorma kunskap.

 • Varför kan inte Elohim ge oss del av sin teknik? Med sitt enorma försprång kunde de hjälpa oss att lösa alla problem på jorden.
  Det är sant att Elohims vetenskapliga kunskper skulle kunna hjälpa oss att lösa många problem på jorden. Men vi kan enkelt själva lösa våra problem om vi bara använder våra resurser rätt. Bara genom att ta några procent av den militära budgeten kunde vi till exempel få ett slut på svält i världen. Om all militär avskaffas frigörs det enorma resurser som istället kan användas för att bota alla sjukdomar, ge alla utbildning och allmänt välstånd. Problemet är idag att vi har ledare på jorden som inte styr med visdom, ödmjukhet och kärlek. En av Raeliska rörelsens visioner är att jorden ska styras av en världsregering bestående av några av de visaste människorna på jorden, och som fattar beslut efter hela mänsklighetens bästa och inte efter eget maktbegär, nationalism, osv. Det här styrelseskicket kallar vi för geniokrati och humanitärism.
  Mer info finns på hemsidan: http://www.thereisnogod.info

  Enligt Elohims budskap är det dessutom en lag i universum som innebär att varje civilisation själv måste lösa sina egna problem. Elohim har endast kunnat ge oss en form vägledning genom olika profeter.
 • Var kan jag köpa Raels böcker?
  Vill du beställa Raels bok Budskapet från utomjordingar?
  Sätt in 120 kr på vårt plusgiro konto, så skickar vi boken till dig inom tre dagar.
  Plusgirokonto: 496 19 27-3

  Kom ihåg att ange ditt namn och adress när du gör din inbetalning.
  Du kan också skicka ett mejl till sweden©rael.org efter att du har gjort din inbetalning. Meddela ditt namn, din adress och när du gjorde din inbetalning. Skriv gärna Bokbeställning som rubrik för mejlet.

  Om du vill beställa flera böcker går det så klart också bra. Priset är 120 kr per bok, inklusive porto.
  Ifall du vill ha fler än tio böcker, kan du kontakta oss så kan vi erbjuda rabatt.

  Om du vill köpa fler böcker än de som finns på svenska, gå in under rubriken Webshop på vår hemsida.

Den Raeliska rörelsen

 • Får Rael någon lön från Raeliska Rörelsen?
  Nej, den Raeliska Rörelsen är en ideell förening och betalar inte ut lön till några medlemmar, varken till Rael, eller till någon annan. Alla Rörelsens medlemmar arbetar ideellt och använder en del av sin fritid för sitt engagemang för Rörelsen.

  För att vi skall försäkra oss om att Rael inte får någon lön från Raeliska Rörelsen, finns det en separat organisation som heter Raelian Foundation som stödjer Rael ekonomiskt. Det är frivilligt donera till den organisationen.
 • Ni tar emot donationer, vad går pengarna till?
  Eftersom vårt samhälle fortfarande är baserat på pengar, är den Raeliska Rörelsen beroende av donationer för att finansiera sina aktiviteter runt om i världen.
  Donationer som görs till Raeliska Rörelsen används för att uppnå våra två mål:

  1) Att informera mänskligheten om Budskapen från Elohim, som givits till Rael (via flygblad, affischer, reklam skyltar, föreläsningar, betala för denna hemsida etc.)

  2) Att bygga en ambassad för att officiellt välkomma Elohim.

  Ingen medlem i Raeliska Rörelsen får lön, alla hjälper till helt ideellt. Det här gäller även Rael själv, som inte får ett enda öre från Raeliska Rörelsen. Den som vill donera pengar till honom personligen, kan göra det via Raelian Foundation, som är en helt separat fond. Tack vare Raelian Foundation har Rael fått möjligheten att fullständigt ägna sitt liv åt sitt uppdrag.
 • Vad är det för skillnad mellan en Raelian och någon som tror på Gud?
  Om man med ordet Gud menar ett allsmäktigt väsen, som skapat universum, så tror vi som Raelianer inte på Gud. Vi är därmed Ateister. Vi tror att universum är oändligt, vilket innebär att universum varken har en början eller ett slut, och man kan därmed inte placera in någon Gud i en början som inte finns. Dessutom kan man inte skapa någonting från ingenting. Vi tror däremot att det finns en civilisation som vår, och som vi kallar för Elohim. Denna civilisation har ett 25 000-årigt vetenskapligt försprång jämfört med oss. Det var forskare och konstnärer från den civilisationen, som för tusentals år sedan kom till vår planet och skapade allt liv som vi känner till idag.

  Elohim förklarade för Rael att de i sin tur blev skapade av en annan civilisation, som också hade skapats av en annan civilisation, och så vidare. Civilisationers livscykler upphör aldrig, och vi är bara ytterligare en länk i livets oändliga kedja. Det finns ingen början i universum i vare sig tid eller rum. Eftersom Elohim är våra skapare har vi en stor beundran för dem, men vi dyrkar dem inte som om de vore allsmäktiga eller övernaturliga. Vi älskar dem och förbereder för deras ankomst, som förväntas ske senast år 2035.

  Vi har förstått att de på vetenskaplig väg har lyckats förändra DNA och behärska genetisk ingenjörskonst, så pass väl att de lyckades skapa allt levande på jorden, från all den döda materia som fanns här innan. På jorden idag börjar vi göra samma sak i våra laboratorier. Om vi lyckas skapa liv och implantera det på en annan planet, skulle vi då framstå som Gud och gudar för en primitiv civilisation?
 • Anser Raelianer att Raelism är en religion?
  Enligt ordets etymologiska betydelse så gör vi det. Ordet religion har misstolkats så mycket genom historien, att det inte är särskilt konstigt att folk skyggar undan från allt som kallas för religion. Många människor har fått fel uppfattning om vad religion innebär och tror att det handlar om en gudstro. Ordet religion kommer från det latinska "religare", vilket betyder "att skapa en länk". Vare sig det är en länk mellan personer, eller mellan mänsklighetens skapare och dess skapelse, eller mellan människor och stjärnorna, eller mellan jorden och himlen till exempel… Det spelar egentligen ingen roll, eftersom vad som gäller är "att skapa en länk".

  Likt Buddhismen är Raelism en ateistisk religion, dvs. Raelianer tror inte på en "Gud". Det räcker att gå tillbaka till den hebreiska originalversionen av Bibeln, för att se att det står skrivet "Elohim" (inte Gud), vilket är ett ord i plural, som bokstavligen kan översätts med "dem som kom från himlen" på forntida hebreiska. Det är viktigt att påpeka att Raelianer anser att det var skapare, i fysisk form (eftersom de är människor precis som oss), som kom till jorden för länge sedan, och vetenskaplig tillverkade alla levande ting - en stor kontrast jämfört med en immateriell, övernaturlig, och allsmäktig Gud, som skapat allting (inklusive universum) med en trollstav. Vi lever idag i vetenskapens tidsålder, och vi kan se, vad som verkar mest logiskt. Slutligen är det också väldigt viktigt att förstå att medan Raelianer inte tror på Gud, så erkänner vi alla de stora profeterna, så som Jesus, Mohammed, Moses, Buddha, etc... Alla dessa profeter var budbärare som skickats av våra skapare Elohim, vid olika tidsåldrar i vår historia, för att vägleda mänskligheten på visdomens väg. När vi är redo att välkomna dem, med den kärlek och respekt som de förtjänar, kommer profeterna att återkomma tillsammans med Elohim, till den ambassad som vi ska bygga.
 • Hur har denna filosofi förändrat eller förbättrat ditt liv?
  Detta är en svår fråga, eftersom det är individuellt från person till person. Det är bara varje person som kan svara vad det har eller inte har förändrat i deras liv. Men till exempel finns många medlemmar som har slutat har slutat röka eller dricka sig berusade. Andra som känner sig lyckligare tack vare den filosofi och de ”psykologiska knep”, som lärs ut på de raeliska seminarierna och kurserna.
 • Har ni möten som jag kan delta i?
  Ja, alla är välkomna att delta på Rörelsens vardagliga möten. Vi annonserar på www.rael.se inför våra olika aktiviteter och föredrag. På Rael.se kan du också anmäla dig för att få nyhetsmejl om vad som händer i Sverige.
 • Jag har läst i tidningen att ni anordnar orgier. Är det sant?
  Nej. Raeliska Rörelsen anordnar inte orgier eller någonting liknande på sina möten eller seminarier. Tyvärr sprider media nästan vad som helst för att sälja fler tidningar och få högre tittar- och lyssnarsiffror. Religiösa minoriteter är alltför ofta målet för den sortens falska rykten.
 • Var är Eve, den klonade bebisen?
  Den Raeliska Rörelsen är en organisation som är helt fristående från Clonaid. Clonaid är ett projektnamn (inte ett företag), och det leds av en Raelian som heter Dr. Brigitte Boisselier. Varken Rael eller den Raeliska Rörelsen bidrar finansiellt till företaget, och har heller ingen inblick i eller ekonomisk relation med Clonaid. Däremot sympatiserar Rael och Raeliska rörelsen med företagsidén och Rael har uttalat sitt stöd för Dr. Brigitte Boisselier och hennes och företagets forskning och ansträngningar. För mer information, besök clonaid.com.
 • Är Raeliska Rörelsen en kult?
  Först måste vi definiera vad ordet ”kult” egentligen betyder.

  Ordet kult har från början varken en bra eller dålig innebörd.

  Ordet har enligt ordböcker flera olika definitioner. En första är ”ett system av religiösa ritualer och trosföreställningar”. Enligt den definitionen kan med andra ord alla kyrkor och trosförbund kallas för kulter. En annan definition av ordet är ”en religion som anses falsk eller inte särskilt ortodox”. En tredje definition är ”en stor hängivenhet för en idé eller sak”. Enligt den sista definitionen kan man säga att Raeliska rörelsen är en kult.

  Men man kan då även klassa till exempel svenska kyrkan som en kult.
 • Vad är den raeliska synen på pedofili?
  Även om vi stöder sexuell frihet mellan vuxna som ger sitt medgivande, så är man inte välkommen i Raeliska rörelsen som pedofil. Vår ställning är fullständigt klar när det gäller att klassa pedofili som en mental sjukdom. Raeliska rörelsen har också en strikt policy att direkt exkludera den medlem som misstänks för pedofili eller sex med personer under laglig ålder, samt att även göra en polisanmälan omedelbart. Detta till skillnad från katolska kyrkan där det gång på gång har varit fall där man har försökt dölja de hemskheter som har begåtts (se nopedo.org för mer information).

  Några personer har attraherats av vår filosofi som en följd av missledande artiklar i framförallt franskspråkiga tidningar, där man har hävdat att vår filosofi är för sexuell frihet och därmed också för pedofili. Men verkligheten är den motsatta. De personer som är nöjda och lyckliga med sitt sexuella liv, har inte ens en tanke på att tvinga på sina barn sexuella handlingar. Men det har tyvärr vissa katolska präster gjort, som en följd av deras brist på sexuellt liv. Vissa artiklar har till och med hänvisat till den raeliska ”Änglarnas order”, som är en sammanslutning av kvinnor som vill utveckla sin femininitet, och som också har möjlighet att avge ett löfte om att de vill begränsa sin sexualitet till våra Skapare och deras Profeter. De kvinnor som har givit detta löfte bär en rosa fjäder runt halsen, för att öppet visa att de inte önskar ha sex. Dessa kvinnor gör det här av fri vilja, på samma sätt som kristna nunnor också gör. Detta är en del av den sexuella frihet som vi förespråkar, det vill säga att man alltid också rätten att säga nej till sex. I denna sammanslutning, Änglarnas order, så finns även dem som är under laglig ålder för att ha sex, och de bär då en svart fjäder runt halsen för att signalera detta för vuxna medlemmar. En del av dessa underåriga ”änglar” har också valt att inte ha sex överhuvudtaget, och därmed att även neka sex med möjliga partners som också är underåriga. Dessa änglar har i så fall både en svart och en rosa fjäder. Några tidningar har sett detta som ett tecken på att dessa unga skulle reservera sin sexualitet för våra Skapare och som en form av pedofili. Men detta är alltså helt fel.

  Det är helt klargjort inom den Raeliska filosofin att pedofili är ett tecken på mental sjukdom och det kommer aldrig att tolereras inom vår organisation. Den medlem, oavsett position, som skulle finnas skyldig för ett pedofilt beteende, kommer att bli exkluderad och en polisanmälan kommer att göras omedelbart.
 • Hur kan jag bli medlem?
  En Raelian är en person som officiellt erkänner Elohim som mänsklighetens skapare. Varje år finns finns fyra möjjligheter att göra detta erkännande. Det sker genom något som kan liknas med ett dop, dock som har en rationell forklaring. Dessa fyra tillfällen eller dagar är också de officella raeliska "helgdagarna". Dessa dagar är: Den första söndagen i april, den 6 augusti, den 7 oktober och den 13 december. Dopceremonin sker alltid 15:00 lokal tid, och genomfors i alla länder där Raeliska rörelsen är representerad.

  Titta under rubriken "Aktuellt" för att se var nästa "doptillfalle" i Sverige är.

  Aktiva medlemmar är raelianer som bidrar till att uppnå Raeliska rörelsens mål. Det vill säga att förbereda mänskligheten för att välkomna Elohim genom att bygga en ambassad. Allt arbete sker frivilligt och ingen medlem får lön från Raeliska rörelsen.

  För att bli medlem i Svenska Raeliska Rörelsen, ska man skicka ett mejl till sweden©rael.org och ange: Namn, adress, telefonnumer och epost.

  Medlemsavgiften är 600 kr per år. Betala via Swish eller bankgiro. Swish-nummer: 123 351 95 19 Bankgiro: 157-8244
  Det går självklart att bidra med mer pengar ifall man önskar. Alla medlemsbidrag går direkt till att finansiera vår verksamhet, att informera om Elohims budskap på olika sätt.

  För att säga upp sitt medlemsskap, kan man helt enkelt låta bli att förnya medlemsavgiften, samt skicka ett mejl till sweden©rael.org och/eller meddela Svenska Raeliska Rörelsens ordförande.
 • Hur många medlemmar finns det i Raeliska rörelsen?

  I Sverige finns ca 20 medlemmar och ca 65 000 i hela världen. (senast uppdaterat 2009-01-30).

 • Vad betyder Raeliska rörelsens symbol?
  Den raeliska symbolen är en symbol för oändlighet i både tid och rum. Universum består av materia som omvandlas i olika former. "Energi kan inte förstöras eller skapas, bara omvandlas", som en regel säger inom fysiken. Davidstjärnan som består av trianglar, symboliserar att "det som är ovan är det som är under", det vill säga att om vi tittar ut i universum så består det av stjärnor som bildar galaxer, som bildar galaxhopar, som bildar stora kluster av galaxhopar och så vidare. Neråt i den mikroskopiska nivån är det också oändligt. Molekyler byggs av atomer, som byggs av mindre partiklar och så vidare i oändlighet. Det finns nämligen inget som byggas upp eller som kan bestå av ingenting.

  Swastikan är symbol för tidens oändlighet.
  Symbolen finns i två varianter. Den officiella ser ut som en swastika omsluten av en davidsstjärna (se bilden till vänster). Sedan januari 2007 används den över hela världen på nytt. Under en period på femton år användes även en symbol där swastika (även kallat hakkors), hade ersatts med en spiral, som en symbol för en galax (se den högra symbolen). Den symbolen användes främst i Europa och USA. I Asien och Sydamerika är Swastikan en uråldrig symbol, som inte har något att göra med nazism. Swastikan används bland annat inom Buddhismen och är en symbol för lycka och välmående.

  Läs mer om swastikan på www.proswastika.org
 • Hur påverkas man av att gå med i er rörelse?
  Det är helt indiviuellt hur man påverkas. För en del innebär det en stor förändring och andra ingenting...

  Men för vissa kan det kanske innebära en förändring i livet genom att de får en ny filosofi. Våra riktlinjer är till exempel att man inte ska röka eller ta andra droger. Så en person som tar droger, kan med hjälp av meditation och vår filosofi hitta ett bättre substitut, som gör att den ändrar sig och därmed slutar ta droger. Det borde ju bara ses som en positiv förändring av omgivningen, men faktum är att ibland är omgivning (vänner, familj) så vana vid negativa beteenden att de upplever det som ett problem med en positiv förändring...

  Våra seminarier och kurser handlar delvis om att utveckla sig själv och till exempel lära sig tänka positivt, så kan det leda till att många får en mer positiv syn på livet, sig själva och sin omgivning. I Raels böcker finns också flera konkreta visioner för samhället och framtiden, etc. Genom att känna till dessa och kunna bidra till att förverkliga dem, så kan man så klart känna stolthet och meningsfullhet. Det kan vara extra viktigt i en värld som idag är väldigt fokuserad på konsumtion och utseende. Detta samtidigt som det finns många problem att lösa i världen, som till exempel överbefolkning, våld, miljöproblem, krig, sjukdomar, etc. Många vill bidra till att lösa dessa problem, men vet samtidigt inte hur eller så saknar man förtroende för politiker, religiösa organisationer och andra välgörenhetsorganisationer.

 • Kan man bli utesluten ur Raeliska rörelsen?
  Kan man bli utesluten ur eller avstängd från Raeliska rörelsen? Ja ifall man medvetet motarbetar eller förstör för organisationen. Man man också bli utesluten ifall man bryter mot våra grundläggande värderingar, som i princip är de samma som de Mänskliga Rättigheterna.
  Det kan nämnas att vi hela tiden försöker ha ett synsätt som bygger på förståelse och kärlek för en persons handlingar. Alla kan göra misstag och ha en "dålig dag". Men trots det ser vi vissa handlingar som oacceptabla och som därmed skulle leda till uteslutning, som till exempel pedofili och våldshandlingar i annat syfte än självförsvar.